Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta då känner jag mig konstig från svenska till tyska

Översätt då känner jag mig konstig till andra språk