Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta då och då, ibland från svenska till tyska

Annons
ochund
Annons
Annons
Var?Wo?
varwo
varwar
Annons
ungjung
Annons

Översätt då och då, ibland till andra språk