Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta d��bord��, d��bord��e från svenska till tyska

Översätt d��bord��, d��bord��e till andra språk