Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta d��ligt packad p�� engelska från svenska till tyska

Översätt d��ligt packad p�� engelska till andra språk