Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta danke gleichfalls från tyska till svenska

gutbra

Översätt danke gleichfalls till andra språk