Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dass mein Name aufgerufen wird från tyska till svenska

meinmin
dassatt

Översätt dass mein Name aufgerufen wird till andra språk