Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dem artigen Kind från tyska till svenska

auf

Översätt dem artigen Kind till andra språk