Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den enda som, den ende som från svenska till tyska

somals
somwie
somdie

Översätt den enda som, den ende som till andra språk