Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den h��r lilla grejen från svenska till tyska

Översätt den h��r lilla grejen till andra språk