Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den ser l��cker ut från svenska till tyska

Översätt den ser l��cker ut till andra språk