Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den slutar, den upph��r från svenska till tyska

Översätt den slutar, den upph��r till andra språk