Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det är svårt at säga från svenska till tyska

detdas
detder

Översätt det är svårt at säga till andra språk