Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det ena och det andra från svenska till tyska

ochund
detdas

Översätt det ena och det andra till andra språk