Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det tycker jag inte om från svenska till tyska

Översätt det tycker jag inte om till andra språk