Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta die Straße, die Strasse från svenska till tyska

somdie

Översätt die Straße, die Strasse till andra språk