Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta die Tanz- und Schauspielausbildung från tyska till svenska

undoch
diesom

Översätt die Tanz- und Schauspielausbildung till andra språk