Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta drei Mal am Tag från tyska till svenska

dreitre

Översätt drei Mal am Tag till andra språk