Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du är utan gräns från svenska till tyska

attdass

Översätt du är utan gräns till andra språk