Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dvs, det vill säga från svenska till tyska

detdas
detder

Översätt dvs, det vill säga till andra språk