Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ein Taschentuchtaschentuch från svenska till tyska

etteins

Översätt ein Taschentuchtaschentuch till andra språk