Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta emellertid från svenska till tyska

mendoch
menaber

Översätt emellertid till andra språk