Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en liten kopp från svenska till tyska

teTee

Översätt en liten kopp till andra språk