Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en tunn köttskiva från svenska till tyska

Översätt en tunn köttskiva till andra språk