Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta er hat sich gedrückt från tyska till svenska

Översätt er hat sich gedrückt till andra språk