Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta er sah erstaunt aus från tyska till svenska

ausslut

Översätt er sah erstaunt aus till andra språk