Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta erlebt från tyska till svenska

Annons
mitmed
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt erlebt till andra språk