Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta erst sechzehn från svenska till tyska

Annons
Annons
dann
baranur
närals
Annons
manMann
Annons
vidbeim
Annons
Annons

Länkar

Resetips

Annons

Översätt erst sechzehn till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018