Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta erst um Mitternacht från tyska till svenska

dann
nurbara
alsnär
Mannman
beimvid

Översätt erst um Mitternacht till andra språk