Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta es hat geregnet från svenska till tyska

Översätt es hat geregnet till andra språk