Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta etwas unternehmen från tyska till svenska

Översätt etwas unternehmen till andra språk