Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta förbi Frauenkirche från svenska till tyska

Översätt förbi Frauenkirche till andra språk