Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta förbi ungdomarna från svenska till tyska

Översätt förbi ungdomarna till andra språk