Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta först då från svenska till tyska

dann
närals
manMann
vidbeim

Översätt först då till andra språk