Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta först då från svenska till tyska

Annons
Annons
dann
närals
Annons
manMann
vidbeim
Annons
Annons

Översätt först då till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018