Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta für från tyska till svenska

warvar
zutill
bistill

Översätt für till andra språk