Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fisch salzig från svenska till tyska

detder

Översätt fisch salzig till andra språk