Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta från sitt kompani från svenska till tyska

slutaus

Översätt från sitt kompani till andra språk