Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fr��n och med från svenska till tyska

ochund
medmit

Översätt fr��n och med till andra språk