Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fyra och fyra från svenska till tyska

ochund
varwo
Var?Wo?
varwar

Översätt fyra och fyra till andra språk