Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå och simma från svenska till tyska

ochund

Översätt gå och simma till andra språk