Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå på fest, festa från svenska till tyska

Översätt gå på fest, festa till andra språk