Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta g�� till yrkesr��dgivningen från svenska till tyska

tillbis
tillzu

Översätt g�� till yrkesr��dgivningen till andra språk