Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gammal och ung från svenska till tyska

ochund
ungjung
Var?Wo?
varwo

Översätt gammal och ung till andra språk