Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ganska ofta från svenska till tyska

Annons
oftaoft
somwie
Annons
Annons
somdie
somals
Annons
Annons

Översätt ganska ofta till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018