Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ganska säker från svenska till tyska

oftaoft
attdass

Översätt ganska säker till andra språk