Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ganz anders från tyska till svenska

alsän
alsnär
alssom
meinmin

Översätt ganz anders till andra språk