Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ganz mein Fall från tyska till svenska

meinmin

Översätt ganz mein Fall till andra språk