Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ganz schief från svenska till tyska

minmein
ochund

Översätt ganz schief till andra språk