Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ganze från tyska till svenska

meinmin
dasdet

Översätt ganze till andra språk