Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gefunden från tyska till svenska

habenha
SieNi

Översätt gefunden till andra språk