Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gehört zu från tyska till svenska

zutill
bistill

Översätt gehört zu till andra språk